Anbefalingene fra «Spill deg bedre!» blir presentert i 9 ulike pakkeanbefalinger hvor spillene som ligger i pakken fungerer godt til å trene de ulike kategoriene. Anbefalingene er basert på erfaringer som er gjort av terapeuter på Sunnaas Sykehus.

Dette er ikke en komplett liste over spill som kan benyttes til å trene de ulike kategoriene, så hvis du som leser av disse anbefalingene har erfaringer som du ønsker å dele med oss vil vi gjerne at du tar kontakt. Kontaktinformasjon finner du nederst på forsiden.

Støttet av Sunnaas Sykehus, Extrastiftelsen, og Norsk forening for slagrammede.