Et av målene i prosjektet var å utarbeide en brukerveiledning. Den har fått navnet «Veileder for bruk av dataspill i opptrening etter sykdom eller skade»og kan lastes ned under.

Den er basert på erfaringer som er gjort av terapeuter ved Sunnaas Sykehus. Veilederen er rettet både mot brukere, pårørende og terapeuter og det er lagt vekt på å gjøre det enkelt å ta i bruk dataspill i trening.Veilederen legger vekt på prosessen fra hvordan man velger konsoll, via hvordan ta den i bruk og å lære seg selv å spille, til hvordan lære bort å spille. Det er også et egent avsnitt med en kort oppsummering av kunnskapsoversikten.

Veilederen er skrevet slik at man skal kunne lese hvert enkelt avsnitt for seg, så hvis du vet hva du lurer på kan du bare se i innholdsfortegnelsen og gå direkte til det temaet du ønsker å lære mer om. Det kan allikevel være lurt å lese hele veilederen for å få mer utfyllende informasjon om de ulike temaene.

Last ned vår brukerveiledning

Støttet av Sunnaas Sykehus, Extrastiftelsen, og Norsk forening for slagrammede.