Brukerveiledning for Virtual reality (VR)

«Veileder for bruk av Virtual reality som treningsmetode» kan lastes ned under.

Veilederen er basert på erfaringer som er gjort av terapeuter ved Sunnaas Sykehus. Veilederen er rettet både mot brukere, pårørende og terapeuter. Det er lagt vekt på å gjøre det enkelt å ta i bruk Virtual reality i trening. Veilederen fokuserer på prosessen fra hvordan man velger type VR-brille, via hvordan ta de i bruk og å lære seg selv å spille, til hvordan lære bort å spille.

Veilederen er skrevet slik at man skal kunne lese hvert enkelt avsnitt for seg, så hvis du vet hva du lurer på kan du bare se i innholdsfortegnelsen og gå direkte til det temaet du ønsker å lære mer om. Det kan allikevel være lurt å lese hele veilederen for å få mer utfyllende informasjon om de ulike temaene.

Last ned vår brukerveiledning for VR

Støttet av Sunnaas Sykehus, Extrastiftelsen, og Norsk forening for slagrammede.