Super Mario Galaxy

Rist, vift og pek! Mario benytter seg av alle de unike mulighetene til Wiiremoten og Nunchuk-tilbehøret og slipper løs nye manøvre når spillerne rister kontrollen og til og med peker på og drar gjenstander med pekeren.

Kilde: Nintendo.no

Informasjon

  • Håndkontroll: Ja
  • Krever spillet hånd/ gripefunksjon: Ja
  • Krever funksjon i begge hender: Ja
  • Spillere: 1
  • Kan man spille sittende: Ja
  • Plattform: Nintendo Wii

Bilder fra spillet

Støttet av Sunnaas Sykehus, Extrastiftelsen, og Norsk forening for slagrammede.