Kinect Sports Rivals - Bowling

Grip bowlingkulen, sving armen langs siden av kroppen og slipp kulen da du er klar til å kaste den. Spill mot opptil tre venner om gangen.

Informasjon

  • Håndkontroll: Nei
  • Krever spillet hånd/ gripefunksjon: Ja
  • Krever funksjon i begge hender: Nei
  • Spillere: 1-4
  • Kan man spille sittende: Ja
  • Plattform: Xbox ONE

Støttet av Sunnaas Sykehus, Extrastiftelsen, og Norsk forening for slagrammede.