I kategorien Kognitiv funksjon ble 10 artikler inkludert. Det var 4 randomiserte kontrollerte studier, 1 ikke randomisert kontrollert studie, 3 Casestudier og 2 studier med andre design.

Oppsummert sier studiene følgende:

  • Kommersielle dataspill har en effekt på kognitive funksjoner.
  • Kommersielle dataspill kan ha bedre effekt på oppmerksomhet sammenlignet med dataspill som er spesialutviklet for trening av kognitiv funksjon.
  • Kommersielle dataspill har lik effekt på eksekutiv funksjon sammenlignet med dataspill som er spesialutviklet for trening av kognitiv funksjon.

Dataspill har effekt på kognitiv funksjon, men det finnes ikke et tilstrekkelig forskningsgrunnlag for å dra noen sterke konklusjoner om hvor mye effekt dataspill har, hvilke typer dataspill som fungerer best eller om det har overføringseffekt til hverdagslivet. Det er et stort behov for mer forskning på dette området.

 

Referanseliste

Caglio, M., Latini-Corazzini, L., D'Agata, F., Cauda, F., Sacco, K., Monteverdi, S., ... & Geminiani, G. (2012). Virtual navigation for memory rehabilitation in a traumatic brain injured patient. Neurocase, 18(2), 123-131.

De Kloet, A. J., Berger, M. A. M., Verhoeven, I. M. A. J., van Stein Callenfels, K., & Vlieland, T. V. (2012). Gaming supports youth with acquired brain injury? A pilot study. Brain injury, 26(7-8), 1021-1029.

De Giglio, L., De Luca, F., Prosperini, L., Borriello, G., Bianchi, V., Pantano, P., & Pozzilli, C. (2015). A low-cost cognitive rehabilitation with a commercial video game improves sustained attention and executive functions in multiple sclerosis a pilot study. Neurorehabilitation and neural repair, 29(5), 453-461.

Deutsch, J. E., Borbely, M., Filler, J., Huhn, K., & Guarrera-Bowlby, P. (2008). Use of a low-cost, commercially available gaming console (Wii) for rehabilitation of an adolescent with cerebral palsy. Physical therapy, 88(10), 1196-1207.

Janssen, J., Verschuren, O., Levac, D., Ermers, J., & Ketelaar, M. (2012). Structured game-related group therapy for an adolescent with acquired brain injury: a case report. Journal of pediatric rehabilitation medicine, 5(2), 125-132.

Loureiro, R. C., Valentine, D., Lamperd, B., Collin, C., & Harwin, W. S. (2010). Gaming and social interactions in the rehabilitation of brain injuries: a pilot study with the nintendo Wii console. In Designing Inclusive Interactions (pp. 219-228). Springer London.

Mendes dos Santos, F. A., Pompeu, J. E., Lobo, A. M., da Silva, K. G., de Paula Oliveira, T., Zomignani, A. P., & Piemonte, M. E. P. (2012). Motor learning, retention and transfer after virtual-reality-based training in Parkinson's disease–effect of motor and cognitive demands of games: a longitudinal, controlled clinical study. Physiotherapy, 98(3), 217-223.

Pompeu, J. E., dos Santos Mendes, F. A., da Silva, K. G., Lobo, A. M., de Paula Oliveira, T., Zomignani, A. P., & Piemonte, M. E. P. (2012). Effect of Nintendo Wii™-based motor and cognitive training on activities of daily living in patients with Parkinson's disease: A randomised clinical trial. Physiotherapy, 98(3), 196-204.

Ryba, K. A., Chapman, J. W., & Vernon, P. E. (1985). Computer aided training of cognitive processing strategies with developmentally handicapped adults. Australia and New Zealand Journal of Developmental Disabilities, 11(1), 17-24.

Zimmermann, R., Gschwandtner, U., Benz, N., Hatz, F., Schindler, C., Taub, E., & Fuhr, P. (2014). Cognitive training in Parkinson disease Cognition-specific vs nonspecific computer training. Neurology, 82(14), 1219-1226.

Støttet av Sunnaas Sykehus, Extrastiftelsen, og Norsk forening for slagrammede.