I kategorien livskvalitet ble det funnet 8 artikler. Av disse var det 3 randomiserte kontrollerte studier, 1 ikke randomisert studie, 1 med pre/post design og 3 med andre typer design. Samlet antall deltakere er 196, fordelt på 5 ulike diagnoser.

Studiene konkluderer noe ulikt, men oppsummert sier de følgende:

  • Det sees en sammenheng mellom bedring av fysiske funksjoner og økt livskvalitet.
  • Det sees en sammenheng mellom trening som minsker symptomer som hindrer personer i hverdagen gir økt livskvalitet.
  • Det sees en sammenheng mellom økt aktivitetsnivå og økt livskvalitet.
  • Det sees en sammenheng mellom økt mestring i hverdagen og økt livskvalitet.

Trening med kommersielle dataspill gir en positiv effekt på livskvaliteten sammenlignet med ingen trening.
Det er ikke rapportert at trening med kommersielle dataspill har negativ innvirkning på livskvaliteten.

 

Referanseliste

De Kloet, A. J., Berger, M. A. M., Verhoeven, I. M. A. J., van Stein Callenfels, K., & Vlieland, T. V. (2012). Gaming supports youth with acquired brain injury? A pilot study. Brain injury, 26(7-8), 1021-1029.

De Giglio, L., De Luca, F., Prosperini, L., Borriello, G., Bianchi, V., Pantano, P., & Pozzilli, C. (2015). A low-cost cognitive rehabilitation with a commercial video game improves sustained attention and executive functions in multiple sclerosis a pilot study. Neurorehabilitation and neural repair, 29(5), 453-461.

Goncalves, G. B. (2013). Using the Nintendo® Wii Fit™ plus platform in the sensorimotor training of freezing of gait in Parkinson’s disease. Arquivos de neuro-psiquiatria, 71(10), 828-828

Herz, N. B., Mehta, S. H., Sethi, K. D., Jackson, P., Hall, P., & Morgan, J. C. (2013). Nintendo Wii rehabilitation (“Wii-hab”) provides benefits in Parkinson's disease. Parkinsonism & related disorders, 19(11), 1039-1042.

Loureiro, A. P. C., Ribas, C. G., Zotz, T. G. G., Chen, R., & Ribas, F. (2012). Feasibility of virtual therapy in rehabilitation of Parkinson's disease patients: pilot study. Fisioterapia em movimento, 25(3), 659-666.

Ribeiro, N. M., Ferraz, D. D., Pedreira, É., Pinheiro, Í., da Silva Pinto, A. C., Neto, M. G., ... & Masruha, M. R. (2015). Virtual rehabilitation via Nintendo Wii® and conventional physical therapy effectively treat post-stroke hemiparetic patients. Topics in stroke rehabilitation, 22(4), 299-305.

Viana, R. T., Laurentino, G. E. C., Souza, R. J. P., Fonseca, J. B., Silva Filho, E. M., Dias, S. N., ... & Monte-Silva, K. K. (2014). Effects of the addition of transcranial direct current stimulation to virtual reality therapy after stroke: a pilot randomized controlled trial. NeuroRehabilitation, 34(3), 437-446.

Wall, T., Feinn, R., Chui, K., & Cheng, M. S. (2015). The effects of the Nintendo™ Wii Fit on gait, balance, and quality of life in individuals with incomplete spinal cord injury. The journal of spinal cord medicine, 38(6), 777-783.

Støttet av Sunnaas Sykehus, Extrastiftelsen, og Norsk forening for slagrammede.