I kategorien Smerte ble det inkludert 6 studier. 4 studier er randomiserte kontrollerte studier, 1 studie med Pre/post design og en kvalitativ studie.

Oppsummert sier studiene følgende:

  • Kommersielle dataspill gir en avledning fra smerter.
  • Avledning kan gi økt AROM og økt aktivitet noe som kan indikere mindre smerter.
  • Kommersielle gir like mye smerte lindring som tradisjonell behandling.

Det er et behov for mer forskning på området for å kunne si med sikkerhet at kommersielle dataspill gir smertelindring. Det er trygt og gjennomførbart å benytte kommersielle dataspill med pasienter som har smerter.

 

Referanseliste

Fung, V., Ho, A., Shaffer, J., Chung, E., & Gomez, M. (2012). Use of Nintendo Wii Fit™ in the rehabilitation of outpatients following total knee replacement: a preliminary randomised controlled trial. Physiotherapy, 98(3), 183-188.

Joo, L. Y., Yin, T. S., Xu, D., Thia, E., Chia, P. F., Kuah, C. W. K., & He, K. K. (2010). A feasibility study using interactive commercial off-the-shelf computer gaming in upper limb rehabilitation in patients after stroke. Journal of rehabilitation medicine, 42(5), 437-441.

Mortensen, J., Kristensen, L. Q., Brooks, E. P., & Brooks, A. L. (2015). Women with fibromyalgia’s experience with three motion-controlled video game consoles and indicators of symptom severity and performance of activities of daily living. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 10(1), 61-66.

Parry, I. S., Bagley, A., Kawada, J., Sen, S., Greenhalgh, D. G., & Palmieri, T. L. (2012). Commercially available interactive video games in burn rehabilitation: therapeutic potential. Burns, 38(4), 493-500.

Punt, I. M., Ziltener, J. L., Monnin, D., & Allet, L. (2015). Wii Fit™ exercise therapy for the rehabilitation of ankle sprains: Its effect compared with physical therapy or no functional exercises at all. Scandinavian journal of medicine & science in sports.

Yohannan, S. K., Tufaro, P. A., Hunter, H., Orleman, L., Palmatier, S., Sang, C., Yurt, R. W. (2011). The utilization of Nintendo® Wii™ during burn rehabilitation: a pilot study. Journal of Burn Care & Research, 33(1), 36-45.

Støttet av Sunnaas Sykehus, Extrastiftelsen, og Norsk forening for slagrammede.