I kategorien Spastisitet ble det funnet 3 artikler, hvorav 2 er randomiserte kontrollerte studier mens 1 er en studie med Pre/post design. Artiklene har et samlet deltakerantall på 54 fordelt på 1 diagnose.

  • Trening med kommersielle dataspill har i følge en studie lik effekt som tradisjonell trening.
  • Trening med kommersielle dataspill + transcranial direct-current stimulation har i følge 1 studie gir signifikant mindre spastisitet enn trening med kommersielle dataspill alene.

Det er et behov for mer forskning på kommersielle dataspill sin innvirkning på spastisitet for å kunne gi mer tydelige anbefalinger på området.

Det er ikke rapportert om noen negative effekter av trening med dataspill i forhold til spastisitet.

 

Referanseliste

Joo, L. Y., Yin, T. S., Xu, D., Thia, E., Chia, P. F., Kuah, C. W. K., & He, K. K. (2010). A feasibility study using interactive commercial off-the-shelf computer gaming in upper limb rehabilitation in patients after stroke. Journal of rehabilitation medicine, 42(5), 437-441.

Lee, G. (2013). Effects of training using video games on the muscle strength, muscle tone, and activities of daily living of chronic stroke patients. Journal of physical therapy science, 25(5), 595-597.

Viana, R. T., Laurentino, G. E. C., Souza, R. J. P., Fonseca, J. B., Silva Filho, E. M., Dias, S. N., ... & Monte-Silva, K. K. (2014). Effects of the addition of transcranial direct current stimulation to virtual reality therapy after stroke: a pilot randomized controlled trial. NeuroRehabilitation, 34(3), 437-446.

Støttet av Sunnaas Sykehus, Extrastiftelsen, og Norsk forening for slagrammede.