Støttet av Sunnaas Sykehus, Extrastiftelsen, og Norsk forening for slagrammede.