Når det gjelder spillene som er anbefalt for kognitiv funksjon er utvalgsmetoden gjort på følgende måte. Ansvarlig for Spill deg bedre prosjektet har valgt ut spillene og en ekspertgruppe har deretter satt en score på spillet fra 1-10 for hver kognitive funksjon. Ekspertgruppen har bestått av helsepersonell som har spesiell erfaring med rehabilitering av personer med kognitive utfall. Gruppen har bestått av to leger, fire psykologer, tre logopeder, ni ergoterapeuter, to fysioterapeuter, en sykepleier og to helsefagarbeidere.

De kognitive funksjonene som det er blitt satt en score på er basert på «Prinsipper for rehabilitering av traumatiske hjerneskader", utarbeidet ved Sunnaas Sykehus HF (Becker et.al., 2013). Scorene som er blitt satt på spillene er basert på gruppens erfaringer fra klinisk praksis og er ikke basert på forskning.

Kognitive funksjonerSpillScore
Oppmerksomhet Minecraft 8,43
Super Mario Wii 8,29
Mariokart 8 8,76
Puss in Boots 7,92
   
Hukommelse Minecraft 5,64
Super Mario Wii 6,05
Mariokart 8 5,52
Puss in Boots 5,79
   
Reguleringsfunksjon Minecraft 7,04
Super Mario Wii 7,29
Mariokart 8 6,95
Puss in Boots 6,84
   
Innsiktsproblematikk Minecraft 4,89
Super Mario Wii 5,17
Mariokart 8 4,72
Puss in Boots 5,71
   
Kommunikasjon Minecraft 6,64
Super Mario Wii 4,11
Mariokart 8 2,84
Puss in Boots 6,17
   
Sensorikk og persepsjon Minecraft 6,52
Super Mario Wii 6,86
Mariokart 8 6,86
Puss in Boots 7,32
   

Støttet av Sunnaas Sykehus, Extrastiftelsen, og Norsk forening for slagrammede.