Anbefalingene for Virtual Reality (VR) blir presentert i 9 ulike kategorier.

VR-spill benytter seg av VR-briller som for eksempel Oculus Rift, Oculus Quest, HTC Vive eller Playstation VR. Det er valgt å ikke gi anbefalinger for Samsung VR-gear eller andre VR-briller man benytter en smarttelefon som driver da det i flere tilfeller har oppstått VR-syke og kvalme med disse brillene.

Da VR gir store mengder stimuli er det for personer som driver trening etter hjerneskade anbefalt ikke å spille lenger enn 20 minutter om gangen, gjerne med en eller to pauser i løpet av de 20 minuttene. Husk også å ta hensyn til sikkerhetsrådene gitt av utviklerne av de ulike brillene.

Da det finnes uendelig mange ulike spill og opplevelser til de ulike VR-brillene er disse anbefalingene basert på erfaringer gjort av ergoterapeuter ved Sunnaas Sykehus HF og er ikke ment som en uttømmende oversikt. Dersom du som leser disse anbefalingene har erfaringer du ønsker å dele med oss vil vi gjerne at du tar kontakt. Kontaktinformasjon ligger nederst på siden.

Støttet av Sunnaas Sykehus, Extrastiftelsen, og Norsk forening for slagrammede.